2 punten...

Previous  Next

Met de Transformatiefunctie van Pythagoras kan u de transformatie definiëren, tussen het lokaal coördinatensysteem dat het standaard-coördinatensysteem is en een tweede coördinatensysteem dat globaal coördinatensysteem genoemd wordt (zie ook Coördinaten Systemen).

Indien de punten P1 en P2 al reeds in de tekening bestaan, selecteer deze dan eerst en open dan het venster transformatie. De coördinaten van de punten zullen automatisch ingevuld worden.

Met de knop “Coördinaten opzoeken” worden punten met dezelfde puntnummers in een andere tekening opgezocht. De coördinaten van de gevonden punten in de andere tekening worden automatisch in het dialoogvenster ingevuld.

U kunt eventueel gebruik maken van de knop "Schaal tekening" om gans de tekening te verschalen zodanig dat de lokale en globale coördinaten van de 2 punten die de transformatie bepalen exact overeenkomen.

Een globaal coördinatensysteem wordt gebruikt als u tussen twee tekeningen met een verschillend lokaal coördinatensysteem wil kopiëren en plakken.

Transformatieparameters definiëren

Bij een translatie zonder rotatie (P1=P2):
P1 en P2 moeten dezelfde coördinaten hebben. U geeft dan eerst de coördinaten op van het lokale systeem om vervolgens de coördinaten van het globale systeem in te voeren. Dit heeft een evenwijdige verplaatsing van het assenstelsel tot gevolg.

Bij een translatie met rotatie (P1≠P2):
In dit geval moet u de coördinaten van twee punten invoeren waarvan de coördinaten zowel in het lokale als het globale coördinatensysteem gekend zijn.

Het nieuwe berekende coördinatensysteem wordt actief als u op de OK-knop drukt.